Tyrie Thomas
Tyrie Thomas Courtesy of Durham Police Department
Tyrie Thomas Courtesy of Durham Police Department